Preg2
ท่านเคยลงทะเบียนกับทางโรงพยาบาลหรือไม่ *
หากยังไม่เคยลงทะเบียน กรุณาคลิกลงทะเบียนที่นี่

ลงทะเบียนคนไข้ใหม่

ท่านมีแพ้วิตามินเหล่านี้หรือไม่


     วิตามิน บี1                    วิตามิน บี12
     วิตามิน บี2                    วิตามิน บี3
     วิตามิน บี6                    วิตามิน บี9
     วิตามิน ซี                      วิตามิน ดี
     เบต้า แคโรทีน                แคลเซียม
     ไอโอดีน                        เหล็ก
     ซีลีเนียม                        ซิงค์ คีเลต
     ดี-อัลฟา โทโคฟีรอล        น้ำมันปลา


ท่านแพ้วิตามินเหล่านี้หรือไม่ *
ท่านรับประทานวิตามินชนิดอื่นๆอยู่หรือไม่ *
ท่านรับประทานยาชนิดอื่นๆอยู่หรือไม่ *
ท่านเคยมีประวัติแพ้ยา แพ้อาหารหรือสารเคมีหรือไม่ *
ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่ *
ท่านมีประวัติเลือดออกผิดปกติหรือไม่ *
อายุการตั้งครรภ์
ขณะนี้ท่านมีอาการไม่สุขสบายใดๆหรือไม่ *
*
0