preg1th

Preg1 TH
ท่านเคยลงทะเบียนกับทางโรงพยาบาลหรือไม่ *
หากยังไม่เคยลงทะเบียน กรุณาคลิกลงทะเบียนที่นี่

"ลงทะเบียนคนไข้ใหม่"

ท่านมีแพ้วิตามินเหล่านี้หรือไม่

        วิตามินB1          วิตามินB12
        วิตามินB2          วิตามินB3
        วิตามินB6          วิตามินB9
        วิตามินC            ขิง
        อบเชย              ไอโอดีน


ท่านแพ้วิตามินตามรายการข้างต้นหรือไม่ *
ท่านรับประทานวิตามินชนิดอื่นๆอยู่หรือไม่ *
ท่านรับประทานยาชนิดอื่นๆอยู่หรือไม่ *
ท่านเคยมีประวัติแพ้ยา แพ้อาหาร หรือสารเคมีหรือไม่ *
ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่
ขณะนี้อายุครรภ์ของท่านตรงกับข้อใด *
ขณะนี้ท่านมีอาการไม่สบายอยู่หรือไม่ *
0