**เอกสารสำคัญ** กรุณาอ่านและตอบโดยละเอียด


แบบประเมินผู้ป่วยไป Hospitel คนไทย

แบบรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับย่อ

เพศ *
ประเภท *
ลักษณะที่พักอาศัย *
อาการและอาการแสดง(วันนี้) *
ตั้งครรภ์หรือไม่ *
ชนิดการตรวจโควิด *
วิธีการตรวจ *
เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือไม่? *
มีหลักฐานหรือสมุดบันทึกการได้รับวัคซีน หรือไม่ *
กรุณาอ่านโดยละเอียด!!! ประวัติเสี่ยงในช่วง 14 วันก่อนเริ่มป่วย *
ลักษณะงาน *
มีผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 จากตัวท่าน หรือไม่ *