ระหว่างรอการตอบกลับจากเภสัชกรของโรงพยาบาล

ถ้าท่านมีคำถามสงสัยเกี่ยวกับเรื่องยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของโรงพยาบาล ท่านสามารถสอบถามผ่านไลน์ด้านล่างกับเราได้ครับ

Add line@ Mbrace